25. August 2016

MIZUNO KRSULTRA 60

 for detaljer.

[/collapse]

Mizuno KRSUltra 60 er et 60 kilometer langt terrengløp med samlet stigning på rundt 2000 meter. Start og målgang er ved Aquarama i Kristiansand sentrum. Underlaget fordeler seg med 7km asfalt / 15km grus/kjerrevei og 38km teknisk sti. Løypa er teknisk krevende og tar deg med på en rundtur i Bymarka og Skråstadheia

Starttidspunkt 08:00*

* Deltagere som tror de vil få problemer med tidsfristen kan på forespørsel starte 07:00.

 

Påmelding kan gjøres her: http://mosjon.friidrett.no/krsultra2018

 

Periode Pris
1.09.2017 – 31.12.2017 800,-
1.1.2018 – 1.04.2018 1.000,-
2.4.2018 – 13.04.2018 1.200,-

Følgende er inkludert i deltageravgiften:
Live-tracking, drikke/mat-stasjoner underveis, transport av dropbag, varmt måltid i mål, frokost, goodie-bag og eventuell finisherpremie.

Ved avmelding før 10.04.2017 refunderes 600,-
Du kan også overdra din plass til andre mot en endringsavgift på 100,-

 

Alle deltagere er pliktig i alle norske mosjonsarrangement å løse lisens. For mer informasjon om lisens, se NIF sine nettsider.

Filer til nedlasting DRIKKELøypeprofil DRIKKEGPX-spor

START – HOMMEREN

12,2 KM / 340+ / 310-

Løypa starter på hardt underlag ved Aquarama og langs elvebredden til vi tar opp i Baneheia etter rundt 2 kilometer. Vi følger de gruslagte småstiene i Baneheia opp via Bånetjønn og ned bak sykehuset som passeres etter knappe 5 kilometer. Derifra følger vi teknisk sti motsols i blåmerket «Bymarka rundt» fram til avstikker (umerket sti) mot Gangdalen. Løypa går på Otrasiden av Gangdalen og kommer ut på sykkelsti ved Sagebakken som følges til sjekkpunkt Hommeren.

HOMMEREN – GRØNN SLETTE

11,9 KM / 430+ / 420-

Fra Hommeren går ruta videre ned grusveien, under setedalsbanen og over Otra på hengebro. Setesdalsveien følges først på sykkelsti og så i veikanten (hold høyre side) fram til vi tar av til høyre opp mot Glattetre. Kjerreveien følges oppover. Skilting og blåmerking mot Skråstadvarden følges (den høyre) og kjerreveien blir til slutt teknisk sti. Ved Skråstadvarden følges blåmerket ytre løype mot Oddersjaa. Herfra løpes det innom Den Omvendte Båd og ned rødmerket sti til Kyredalen. Løypa går videre opp og innom Redalsheia og følger videre blå merkingen ned til postveien ved Sødalsmyra. Løypa går inn på blåmerket teknisk sti merket «Sødal» etter bare 50m på postveien og følger denne over Kalkheia og ned ved Jegersbergsvann ved demningen. Turløypa mot Grønn slette følges til sjekkpunktet på sletta som er etter rundt 23km.

GRØNN SLETTE – SAGAVEIEN

8,8 KM / 410+ / 420-

Fra Grønn slette følges tursti langs Jegersbergsvann på nordsiden og ut på lysløypa retning Stitjønn. Blåmerket sti «Holmenkollen» følges opp og over Holmenkollen hvor merkingen bli rød og går forbi Lomtjønn og ned ved nordre kant av Kyrtjønn. Løypa går rett over postveien og følger rødmerking noen hundre meter før den tar av og ned mot høyre. Løypa kommer ut på rødmerking ved Øygardstjønn og følger tjønna rundt på venstre side merket «Grostøl». Postveien følges til etter broa ved Grostøl hvor vi tar inn på sti «Gamle postveien». Denne følges til stien opp mot Rosseheia og ned på baksiden til anleggsveien over til Saga.

SAGAVEIEN – HOMMEREN

10,8 KM / 410+ / 410-

Anleggsveien følges kun noen hundre meter før løypa tar av til høyre og følger rødmerket løype opp stigningen mot Slettehei. Rød merking følges ned Bydalen via Eilefsmyr fra Slettehei til den utvides til kjerrevei og Linvannet blir synlig. Skarp venstresving langs østre side av Linvannet og ned mot Kringlemyr. I krysset velges rødmerket teknisk sti til ventre ned Fagreisdalen til anleggsveien. Ta venstre opp noe hundre meter på anleggsveien til blåmerket teknisk sti tar av til høyre rettning Murtedalen. Ved huset i Murtedalen følges kjerrevei videre langs Sagevannet til Skau-Skau. Følg merket løype mot Skråstadvarden til kjerreveien ned mot Glattetre. Ta høyre ned kjerreveien helt til bunn og riksveien blir synlig. Følg venstre side av asfaltert vei tilbake til sjekkpunkt Hommeren.

HOMMEREN – MÅL

16,2 KM / 410+ / 410-

Fra Hommeren tas sykkelsti under veien og videre rett fram til denne går over til kjerrevei. Følg kjerreveien noen kilometer til blåmerket teknisk sti tar av til ventre merket “Strai”. Følg denne forbi Fiskevann til den etter noen kilometer går over til først kjerrevei, så grusvei og til slutt asfalt ned mot Strai. Ta forgjengerovergangen ved Bunnpris og følg sykkelsti videre noen hundre meter mot høyre retning Kristiansand. Følg sykkelsti videre når denne svinger ventre og under jernbanen. Ta høyre i første kryss og kryss over veien. Ved åpen grusplass, ta rødmerket løype opp i bymarka. Etter en kraftig stigning kommer du ut på “Bymarka rundt” løypen. Ta høyre og følg denne de neste 5 kilometerne helt til Ravneheia. Ta blåmerket sti mot Ravnedalen. Vær forsiktig ned trappene. I Ravnedalen tas det venstre og vi løper videre grusveien opp mot Bånetjønn. Løypa går med klokken rundt Bånetjønn og følger videre lysløypa ned mot sentrum. Det løpes på småstier ned via Brannvakta og over demningen mellom 1. og 2. stampe og tilbake til stedet vi kom opp i baneheia noen timer tidligere. Til slutt følger du dine egne spor de resterende 2 flate kilometer langs elvebredden på hardt underlag til mål på gresset ved bystranda.

Følgende servicepunkter finner du langs ruten. 

KM Sted Fasiliteter Annet
12,2 Hommeren DRIKKEMAT1457124026_shopping-bag-tag
24,1 Grønn slette DRIKKEMATDO
32,9 Sagaveien DRIKKE  
44,0 Hommeren DRIKKEMAT1457124026_shopping-bag-tag
54,6 Bånetjønn DRIKKE  
Mål Aquarama DRIKKEMATDUSJDO
DRIKKE Vann (vann, Squeezy sportsdrikke og saft) 
MAT Mat (cola, brød, salt pølse, chips, frukt og boller)
1457124026_shopping-bag-tag Dropbag
DO Toalett 
DUSJ Dusj/garderobe 
Parkering

I mål vil det i tillegg serveres et varmt måltid (også glutenfri/vegar alternativ).

Du vil få utdelt dropbag og merkelapp til denne ved registrering som skal brukes til det du ønsker tilgjengelig på sjekkpunkt Hommeren. Egne bagger eller sekker vil ikke bli godtatt.

Startnummer skal festes uten å brettes synlig på framsiden. Hele startnummeret skal være synlig under hele løpet. Får du utdelt sporingsbrikke legges denne i ytterst i sekk eller i armbånd som deles ut ved registrering. Sporingsbrikken må ligge i vedlagt pose til enhver tid.
Mistet brikke medfører en avgift på kr 300,-

Ditt utdelte startnummer og sporingsbrikke i lang løype vil hjelpe oss til å ta tiden på deg underveis. På noen sjekkpunkt vil vi gjøre manuelle registreringer. Vi setter pris på ditt samarbeid med våre frivillige hvis de skulle trenge å sjekke ditt startnummer eller sporingsbrikke.

Løypene vil være godt merket med merkebånd, skilt og bukker. Det er hverken behov for kart eller kompass eller kjennskap til løypene på forhånd. Har du løpt mer enn 200m uten å se et merke, snu og gå tilbake til siste merke. Løpere plikter å følge merket løype og ferdsel utenfor oppmerket løype kan medføre diskvalifikasjon.

Det eneste påkrevde utstyret du må ha med er en mobiltelefon som skal være påslått under hele løpet, men det kan være fornuftig å ha med bekledning etter værforbeholdene samt mat og drikke til periodene mellom sjekkpunktet.

Det er satt en maksimaltid på 12 timer på KRSUltra 60. Dette er for å sikre at alle løpere i mål før det blir mørkt. Løpere vil bli stoppet ved sjekkpunkt Hommeren kl 18:00. Siste løper som forlater sjekkpunktet blir etterfulgt av arrangørløper for å påse at vi får med oss alle til mål.

Deltagere som tror de vil få problemer med maksimaltiden kan få starte kl 07:00 ved forespørsel. NB! Deltagere som starter tidlig vil ikke kunne kjempe om pallplasseringer
Deltager som må bryte løpet, må informere løpsleder om dette snarest på telefon 958 36 581. Vi vil prøve å være behjelpelig med transport hvis dette er praktisk mulig.

Mizuno KRSUltra 60 is a 60 kilometer/ 37 miles long trail race with a total climb of 2000 meters. The start and finish of the race is at Aquarama in the center of Kristiansand. The course consists of 7 km asphalt, 15 km gravel/dirt road and 38 km technical trail. The course is technically demanding and takes you on a tour of Bymarka and Skråstadheia.

KRSUltra 60 will start at 08:00*

*Participants who think they may have problems keeping the cutoff may by request start at 7:00.

 

 

Entry can be done here: http://mosjon.friidrett.no/krsultra2018

 

Period Price
September 1th 2017 – December 31th 2017 NOK 800,-
January 1th 2018 – April 1th 2018 NOK 1.000,-
April 2th 2018 – April 13th 2018 NOK 1.200,-

The following is included in the registration fee: Live tracking, drink/food stations along the way, transportation of dropbag, a hot meal after finish, participant prize, breakfast, goodie bag and eventual finisher prize.

The registration can be transferred to others. A transferfee of NOK 100,- will be charged. We will refund NOK 600,- of your entryfee if you cancel your entry by the 10th April.

All participants in Norwegian races need to have a valid license. For more information about licensing, see NIF’s website.

Download DRIKKEProfile DRIKKEGPX-track

You will find the following servicestations along the course. 

KM NAME    
12,2 Hommeren DRIKKEMAT1457124026_shopping-bag-tag
24,1 Grønn slette DRIKKEMATDO
32,9 Sagaveien DRIKKE  
44,0 Hommeren DRIKKEMAT1457124026_shopping-bag-tag
54,6 Bånetjønn DRIKKE  
Mål Aquarama DRIKKEMATDUSJDO
DRIKKE Fluids (Water, Squeezy sportsnutrition og lemonade) 
MAT Food (Coke, bread, salty sausage, chips, fruit og buns)
1457124026_shopping-bag-tag Dropbag
DO Toilet 
DUSJ Showers/wardrobe 
Parking

 

After finishing, you will be served a hot meal (gluten free and vegetarian options available).

You will receive a drop-bag with a corresponding label which can be used to store any equipment you wish to have available at checkpoint Hommeren. Private bags or backpacks are not accepted.

Your bib must be fastened on your front side without being folded. All of the bib must be visible during the entire race. If you are handed a tracking chip, this should be kept in one of the outermost pockets of your backpack or in an armband which are handed out during registration. The tracking chip must be kept in the enclosed bag at all times. The will be a fee of NOK 300,- if you lose your tracking chip.

Your bib and tracking chip is used to help us keep track of your time during the race. At some checkpoints we will do manual registrations. We appreciate your co-operation with our volunteers if they request to check your bib or tracking chip.

The course will be marked with signs, marking bands and posters. There is no need for map, compass or prior knowledge of the courses. If you run more than 200 meters without seeing a marking band, turn around and return to the last marking band. The participants are required to keep to the marked track at all time and running outside of the marked course may lead to disqualification.

The only required equipment is a mobile phone which should be on during the entire race, but it is also recommended to dress according to the weather conditions and bring some food and drink for the distances between the food and drink stations.

 

The maximum allowed time for the race is set to 12 hours. This is to make sure that all participants have finished before darkness. Participants will be stopped at checkpoint Hommeren at 18:00. The last runner leaving the checkpoint will be followed by a runner from the race organizer to make sure all runners get to the finish line safely. Participants who think they may have problems making the cut-off may request to start early at 7:00. NB! Participants who start early will not be able to fight for the spots on the podium. Participants who have to retire from the race must inform the race director at once on phone number 958 36 581. We will try to assist with transportation if possible.